истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

welcome{niceuserinfo:name}, препоръчваме в сайта да използвате googlechromGoogle Chrome - изтегляне...

Новинки

reading посочи с мишката за пауза... 

аботи усърдно, бъди позитивен и очаквай най-доброто, обичай всичко около теб и бъди благодарен за това което получаваш"

Отделете време, за да прочетете внимателно разделите на ИНСТРУКЦИЯТА за работа и поведение в сайта...  Допълнения/промените в нея са маркирани така . CPECS Тим ви умолява да не задавате въпроси преди да сте потърсили "отговор" в Инструкцията...

01.01.2017 redfloat  Предлагаме и присъствени курсове за желаещи, в т.ч. по ОП "Развитие на човешки ресурси 2014-2020"! 

05.08.2014 redfloat  Файловете качени от курсисти на Платформата се съхраняват до 2 седмици след провеждане на техния окончателен изпит/завършването на курса! При интерес към изтрити от Досието файлове Администраторът е на линия...

14.04.2014 redfloat АЗ удължи срока за обучения по схемата "Аз мога повечедо 31.08.2015г.  за лицата подали Заявление за обучения по професии и ключови компетентности в ДБТ! Проверете статуса си за одобрение в ДБТ! Виж новината в страницата на АЗ

11.11.2013 redfloat  Добавени са нови учебни коментари в раздела "Анимация" (за курсисти Компютърна анимация)

24.09.2013 redfloat  За курсистите Компютърна графика и Компютърна анимация. Всички проекти от модулите Растерна обработка и Анимация трябва да бъдат във формат до CS5 версиите на програмите. Ако използвате по-високи такива, преди качване/представяне ги съхранете в CS5 версия!

19.09.2013 redfloat  Изчистете кеша на Google Chromе, ако не виждате коментарните и тестови резултати в секцията! Известете при проблем! Надниквайте и в пощата си!

02.09.2013 redfloat  Къде ще се явите на Изпит ;-) Новата ни Зала...

19.04.2013 Страниците (модулните и тематичните) на Учебните програми са променени за ваше улеснение. Моля известявайте за забелязани функционални притеснения, връзки и други грешки във вашия курс. С поклони... Admin

 

извадки от Инструкция за поведение в сайта...

Провеждане

Процесът

Процесът на дистанционното обучение е максимално опростен с удобства за курсиста 24 ч. / 7 дни  в седмицата. Описано най-кратко представлява повтарящ се многократно идентичен цикъл в изучаването на теорията и усвояването на практически умения 99% дистанционно.

discusiya blue Изтегляне - след записване/регистрация курсистът има достъп до Учебна програма на курса. От нея ще изтегля хронологично под наш контрол, съобразно графика на курса, учебници/видео-уроци (за самостоятелно използване + задачи за упражнения). От Учебната програма ще изтегля и модулните практически курсови проекти, които трябва да изпълни самостоятелно...

Изучаване - теорията от изтеглените учебници/учебни видеа; Ползва общите учебни коментари (всички курсове), касаещи изпълнението на изтеглените курсовите проекти. При изпълнението им ще ползва наша помощ/съвети/демонстрации чрез он-лайн Сесии (без ограничения).

discusiya blue Качване - изпълнени от него практически курсови проекти. Статусът на проектите, които трябва да представи следи в персонално Учебно досие. В Досието (неговата страница) - Графици, заявки за Сесии (нови и проведени), присъствия, състояние, общи и оценъчни Коментари по представените проекти.

Оценяване - проекти/практика/ и он-лайн тестове/теория/ в Досието и Главната книга. 

Още + заявки за допълнителни Сесии, участия в общи тематични Дискусии и/или да води персонална с преподаватели, права да гласува в Анкети за обучението, материалите и преподавателите.

 

 

 

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта