истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

kk 24 програми/курсове/ за придобиване на умения и компетенности... 
възможности и цени за индивидуални дистанционни курсове по специалности/професии, ключови умения и компетентности
 НОВИ • Провеждаме обучение (по схеми на АЗ с ваучери - безплатно) kk_4  Представени нови в АЗ за одобрение 

за Офиса ≡

дигитални - за офиса

kk_textoobr Текстообработка дистанционна • 

тематична програма:Текстообработващи програми - ревю; Основни елементи на екрана; Начини за представяне на документа; Създаване и съхранение. Свойства. Защита на документи. Файлови формати; Въвеждане и редактиране; Търсене и заместване; Многократно използване на елементи; Форматиране на Символи, Параграфи, Табулации; Форматиране и използване на Стилове; Управление на страницата, Номериране, Секции...;Таблици и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. /по 40 мин./ Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7/8/10; MS™Word/OpenOffice™Writer/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

kk_exel Електронни таблици - дистанционна
тематична програма: Електронни таблици - ревю; Основни елементи на екрана. Елементи на работната книга. Начини за представяне; Създаване и съхранение на документи. Свойства на файлове-документи. Търсене и заместване. Имена на области. Типове адреси; Какво представляват формулите? Таблични функции; Представяне на данни. Форматиране – колони, редове и клетки; Илюстриране на числови данни с диаграми. Организация и работа със Списъци и подмножества. Изчисления и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7/8/10; MS™Excel/OpenOffice®Calc/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™
 
kk_present Компютърни презентации - дистанционна

тематична програма: Програми за презентиране. Елементи на презентацията; Начини за представяне. Управление и използване. Слайдове – структура и типове, елементи и обекти; Подготовка за създаване на проект на презентацията; Стартиране на Slide Show, управление и подреждане; Режисиране и... още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч. Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7/8/10; MS™PowerPoin/OpenOffice®Impress/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

kk db Управление на Бази от данни -  дистанционна 

тематична програма: Програми за управлиние на БД. В идове обекти в база от данни, реализирана чрез MS Access (таблици, заявки, форми, отчети, макроси, програмни модули и др.). Работа с данни в таблицата. Заявки. Основни действия. Оператори. Функции. Други заявки - действени, параметрични, кръстосани. Отчети. Форуляри. Подпрограми в MS Access чрез Visial Basic for Applications и..още умения за професионално използване. Дистанционна форма с продължителност - до 5 седмици - 48/+/уч.ч.  Среда ос/програма на РС на курсиста: MS™Windows XP/Vista/7/8/10; MS™Access/OpenOffice®Base/; Adobe™Reader; + за комуникации Skype™; TeamViewer_QS™

 

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта