истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player


diploma-and-graduation-hatТук публикуваме части от РЕГИСТРАЦИОННАТА КНИГА /3-78/ за издадени документи /успешно завършено дистанционно обучение/ от ЦПО само по схеми от ОП "РЧР 2007-2013" "Аз мога" и "Аз мога повече" /след 01.01.2010/ следете маркерите за възможно получаване на документа: при ваучерpryes  можете да го получите незабавно! Връчваме документи и при неизплатен ваучер prno - по изключение, ако спешно се нуждаете от него!

маркери: изплатен ваучер: да pryes, не prno ; документ (връчен на курсиста): да pryes, не prno (какво чакате?)
*** при изплатен ваучер pryes заповядайте в Залата на ЦПО за връчване или заявете @ желание за изпращане/получаване по куриер (за ваша сметка с обратна разписка!)

Свидетелства

po Издадени СВИДЕТЕЛСТВА за професионална квалификация /по ЗПОО/ по професии/специалности към днешна дата  по "АЗ мога" и "АЗ мога повече" ОП"Развитие на човешки ресурси 2007-2013"

Текстообработване

Код на специалността 4820301 - професия "Оператор на компютър" код 482030 - І степен

  • Пенка Димитрова Делева  - егн:520815* ваучер:pryes ; документ pryes серия К-11 № 007562,  рег.№ ...01028/04.04.2011
  • Елена Петрова Радоева   - егн:681117*; ваучер:pryes  ; документ pryes серия К-11 № 007564,  рег.№ ...01030/04.04.2011
  • Владислав Павлов Евлогиев - егн:821013*; ваучер:pryes  ; документ prno  серия К-11 № 007563,  рег.№ ...01029/04.04.2011
  • Цветана Николаева Конова  - егн:851207*; ваучер:pryes  ; документpryes серия К-11 № 007566,  рег.№ ...01032/04.06.2011
  • Емилия Златкова Полякова   - егн:571016*; ваучер:pryes  ; документ pryes серия К-11 № 007567,  рег.№ ...01033/04.07.2011
  • Василка Григорова Симова   - егн:640722*; ваучер:pryes  ; документ pryes серия К-11 № 007568,  рег.№ ...0134/04.07.2011
  • Василка Константинова Котецова  - егн:590806*; ваучер:pryes ; документ pryes серия К-12 № 009139,  рег.№ ...0150/01.07.2012
  • Анелия Михайлова Крушкова  -  егн:620727*; ваучер:pryes ; документ prno серия К-12 № 078773,  рег.№ ...0158/05.02.2013
  • Любомира Стоянова Цанева-Стоянова - егн:691226*; ваучер: pryes ; документ prno серия К-14 № 019167, рег.№ ...01100/18.10.2014

 

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта