истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player


diploma-and-graduation-hatТук публикуваме части от РЕГИСТРАЦИОННАТА КНИГА /3-78/ за издадени документи /успешно завършено дистанционно обучение/ от ЦПО само по схеми от ОП "РЧР 2007-2013" "Аз мога" и "Аз мога повече" /след 01.01.2010/ следете маркерите за възможно получаване на документа: при ваучерpryes  можете да го получите незабавно! Връчваме документи и при неизплатен ваучер prno - по изключение, ако спешно се нуждаете от него!

маркери: изплатен ваучер: да pryes, не prno ; документ (връчен на курсиста): да pryes, не prno (какво чакате?)
*** при изплатен ваучер pryes заповядайте в Залата на ЦПО за връчване или заявете @ желание за изпращане/получаване по куриер (за ваша сметка с обратна разписка!)

 

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта