истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player
Здравей {niceuserinfo:name} diploma-and-graduation-hat 
Условията за провеждане на изпит - присъствено/в Залата/ или дистанционно са еднакви!
Заключителните Държавни изпити за специалност/професия се провеждат в два дни обичайно петък/събота или събота/неделя. Датите за явяване се обявяват предварително в Досието! За курсисти с ваучери по схеми на АЗ ОП"РЧР 2015-2020" изпитите се провеждат задължително в присъствена форма. 
ТЕОРИЯ /присъствен или дистанционен е с продължителност до 120 минути/ ИЗПИТЕН ТЕСТ. За всеки отговор на въпрос ще имате по 1 минута за отговор. Попълването е както при модулните тестове. Въпросите обхващат всички раздели от учебната програма на курса... отговаряте и изпращате с ГОТОВО за оценка! Виж ДЕМО-тест.
- ПРАКТИКА /присъствен с продължителност до 240 минути/ ИЗПИТЕН БИЛЕТ. Изтегляте и изпълнявате условията. Когато завършите/представите изпълненото, ТРЯБВА да очаквате възможни допълнителни въпроси от Комисията. *** Можете да носите ваш LAPTOP компютър на който да работите в Залата! 
- ПРАКТИКА /дистанционен/ В деня на изпита изтегляш он-лайн ИЗПИТЕН БИЛЕТ и заданието/записваш пакет/и (RAR) за изпълнението на задачата/ите (както с учебните проекти). Изпълняваш и качваш за оценка! * Обичайно за достъп до изпитните практическите задачи ще използвате оторизацията за вътрешен достъп! В редки случаи ще получиш потребителско име и парола с връзка за изтегляне. Броят на практическите задачи зависи от Изпита /минимум 1 тест и 1 практическа задача за ключови компетентности/. Полетата с Вашите имена и Валиден e-mail адрес /там където се изискват*/  са задължителни и в тестовете и в практическите изпитни проекти!
 

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта